Αντίσταση κάτω φούρνου κουζίνας Bosch Siemens Pitsos 830Watt 220Volt + 650Watt 85Volt
Αντίσταση κάτω φούρνου κουζίνας Bosch Siemens Pitsos 830Watt 220Volt + 650Watt 85Volt

0,00
 • Ζητήστε μας Διασκόρπιση!Προσθηκη στις συσκευές μου!

  Heating element for oven Bosch Siemens Pitsos 830Watt 220Volt + 650Watt 85Volt

  Code 010100126
  Availability

  In Stock

  Local Shop Price: 29,33€
  Win 15%
  Price (With V.A.T.)24,90€
  Add to cart
  Details
  Compared Features
  Special codes
  Ask a question

  Heating element for oven Bosch Siemens Pitsos 830Watt 220Volt + 650Watt 85Volt

  BOSCH

  HEN252B/03 HEN205Q/01 HEN200B/03 HEN200Q/01 HEN250A/01 HEN252B/02 HEN225DEU/01 HEN252C/02 HEN252C/01 HEN202B/01 HEN200P/01 HEN200A/02 HEN250B/03 HEN256B/02 HEN386A/05 HEN232A/01 HEN232A/04 HEN250B/01 HEN202A/03 HEN220DEU/01 HEN222A/01 HEN226C/01 HBN215A/04 HEN235B/01 HEN205B/04 HEN200B/01 HEN252A/01 HEN230A/02 HEN256CEU/01 HEN255B/01 HEN220BEU/01 HEN230A/04 HBN212AEU/01 HEN200B/02 HSN382A/02 HBN252AEU/01 HSN252A/01 HEN350B/03 HEN352B/04 HEN226DEU/01 HEN236A/01 HUS132A/01 HSN352BNN/01 HEN302P/01 HSS252A/02 HEN305R/01 HEN102C/01 HEN105C/01 HUN132A/02 HEN302R/01 HEN305P/01 HSS132A/02 HEN205P/01 HEN102P/01 HSS132A/03 HEN205R/01 HSS102M/02 HSS272A/02 HEN106C/01 HSN152A/01 HSN332A/02 HSN352ADK/02 HUN132B/01 HUS132A/02 HSS1321/02 HSS152A/01 HEN200R/01 HEN305Q/01 HSS1320/02 HSS1321/01 HSN2521/01 HEN300R/01 HSN352ANN/01 HSN132A/02 HSN352BNN/02 HSS2520/02 HSS152A/02 HUS132B/01 HSS152A/03 HSS132A/01 HSS262B/01 HSS252A/01 HSS250A/01 HEN100N/01 HEN305N/01 HEN100P/01 HSS262B/02 HSN132A/01 HEN205N/01 HSS122M/02 HSN352ADK/03 HEN300N/01 HSS112M/02 HEN200N/01 HSS250A/02 HEN202P/01 HSS2520/01 HSS102M/01 HSN332A/01 HSS272A/01 HEN102N/01 HSS112M/01 HSS1320/01 HSS122M/01 HSS232A/02 HSS232A/01 HSN352BNN/03 HSN152A/02 HEN202Q/01 HEN202R/01 HEN202N/01 HSN232A/01 HSN352ANN/02 HSN2520/01 HSN352ADK/01 HSN252ADK/01 HEN300Q/01 HEN300P/01 HEN302N/01 HEN302Q/01 HUN232A/01 HEN202C/01 HEN200C/01 HEN206C/01 HEN205C/01 HUS132A/03 HEN100C/01 HBN122AEU/01 HBN122AEU/02 HBN122ASK/01 HBN122BEU/01 HBN122BEU/02 HBN122BSK/01 HBN122BSK/02 HBN122BSK/03 HBN126BEU/01 HBN126BEU/02 HBN126BSK/01 HBN210A/01 HBN210A/02 HBN210A/03 HBN212A/01 HBN212A/02 HBN212A/03 HBN212AEU/02 HBN212AFD/01 HBN212AFD/02 HBN212ASK/01 HBN212BEU/01 HBN212BEU/02 HBN212BFD/01 HBN212BFD/02 HBN212BSK/01 HBN212BSK/02 HBN215A/01 HBN215A/02 HBN215A/03 HBN216A/01 HBN216A/02 HBN216A/03 HBN220AEU/01 HBN220AEU/02 HBN220BEU/01 HBN220BEU/02 HBN220BEU/03 HBN222AEU/01 HBN222AEU/02 HBN222AFN/01 HBN222AFN/02 HBN222ASK/01 HBN222BEU/01 HBN222BEU/02 HBN222BEU/03 HBN222BSK/01 HBN222BSK/02 HBN225BEU/01 HBN225BEU/02 HBN225BEU/03 HBN225BEU/04 HBN226AEU/01 HBN226AEU/02 HBN226AFN/01 HBN226AFN/02 HBN226BEU/01 HBN226BEU/02 HBN226BEU/03 HBN242AEU/01 HBN242AEU/02 HBN242AIL/01 HBN242BEU/01 HBN242BEU/02 HBN242BEU/03 HBN245AEU/01 HBN245AEU/02 HBN245AEU/03 HBN245AIL/01 HBN245BEU/01 HBN245BEU/02 HBN245BEU/03 HBN245BEU/04 HBN246AEU/01 HBN246AEU/02 HBN246BEU/01 HBN246BEU/02 HBN246BEU/03 HBN262AFN/01 HBN262AFN/02 HBN266AFN/01 HBN266AFN/02 HBN272AFN/01 HBN272AFN/02 HBN272AFN/03 HBN276AFN/01 HBN276AFN/02 HBN276AFN/03 HBN522AFN/01 HBN522AFN/02 HBN522AFN/03 HBN522AFN/04 HBN522AFN/05 HBN522AFN/06 HBN522BFN/01 HBN525BFN/01 HBN526AFN/01 HBN526AFN/02 HBN526AFN/03 HBN526AFN/04 HBN526AFN/05 HBN526AFN/06 HBN526BFN/01 HBN532AFN/01 HBN532AFN/02 HBN532AFN/03 HBN532AFN/04 HBN536AFN/01 HBN536AFN/02 HBN536AFN/03 HBN536AFN/04 HBN572AFF/01 HBN572AFF/02 HBN572AFF/03 HBN572AFF/04 HBN572BFN/01 HBN576AFF/01 HBN576AFF/02 HBN576AFF/03 HBN576BFN/01 HEN100A/01 HEN100A/02 HEN100A/03 HEN100A/04 HEN100B/01 HEN100B/02 HEN100B/03 HEN100L/01 HEN100L/02 HEN100M/01 HEN100M/02 HEN102A/01 HEN102A/02 HEN102A/03 HEN102A/04 HEN102ASK/01 HEN102ASK/02 HEN102ASK/03 HEN102B/01 HEN102B/02 HEN102B/03 HEN102BSK/01 HEN102BSK/02 HEN102BSK/03 HEN102L/01 HEN102L/02 HEN102M/01 HEN102M/02 HEN105B/01 HEN105B/02 HEN105B/03 HEN105B/04 HEN106B/01 HEN106B/02 HEN106B/03 HEN120A/01 HEN120A/02 HEN122A/01 HEN122A/02 HEN126AEU/01 HEN126AEU/02 HEN200A/01 HEN200A/03 HEN200A/04 HEN200KAA/01 HEN200L/01 HEN200L/02 HEN200M/01 HEN200M/02 HEN202A/01 HEN202A/02 HEN202A/04 HEN202B/02 HEN202B/03 HEN202BSK/01 HEN202BSK/02 HEN202KAA/01 HEN202L/01 HEN202L/02 HEN202M/01 HEN202M/02 HEN205A/01 HEN205A/02 HEN205A/03 HEN205B/01 HEN205B/02 HEN205B/03 HEN206A/01 HEN206A/02 HEN206B/01 HEN206B/02 HEN206B/03 HEN206B/04 HEN206B/05 HEN220A/01 HEN220A/02 HEN220A/03 HEN220A/04 HEN220BEU/02 HEN220BEU/03 HEN220BEU/04 HEN220C/01 HEN222A/02 HEN222A/03 HEN222A/04 HEN222AFD/01 HEN222AFD/02 HEN222AFD/03 HEN222AFD/04 HEN222ASK/01 HEN222ASK/02 HEN222ASK/03 HEN222BEU/01 HEN222BEU/02 HEN222BEU/03 HEN222BEU/04 HEN222C/01 HEN222CFD/01 HEN222CSK/01 HEN222DEU/01 HEN225A/01 HEN225A/02 HEN225A/03 HEN225A/04 HEN225A/05 HEN225A/06 HEN225AFD/01 HEN225AFD/02 HEN225C/01 HEN226A/01 HEN226A/02 HEN226A/03 HEN226A/04 HEN226BEU/01 HEN226BEU/02 HEN226BEU/03 HEN226BEU/04 HEN300A/01 HEN300A/02 HEN300B/01 HEN300KAA/01 HEN300L/01 HEN300L/02 HEN300L/03 HEN300M/01 HEN300M/02 HEN300M/03 HEN302A/01 HEN302A/02 HEN302B/01 HEN302KAA/01 HEN302L/01 HEN302L/02 HEN302L/03 HEN302M/01 HEN302M/02 HEN302M/03 HEN305B/01 HEN305B/02 HEN306A/01 HEN306A/02 HEN306B/01 HEN500N/01 HEN500P/01 HEN502N/01 HEN502P/01 HEN505N/01 HEN505P/01 HEN520A/01 HEN520A/02 HEN520A/03 HEN520A/04 HEN520A/05 HEN520B/01 HEN522A/01 HEN522A/02 HEN522A/03 HEN522A/04 HEN522A/05 HEN522B/01 HEN525A/01 HEN525A/02 HEN525B/01 HEN526A/01 HEN526B/01 HEN530A/01 HEN530B/01 HEN532A/01 HEN532B/01 HEN535A/01 HEN535A/02 HEN535B/01 HEN536A/01 HEN536B/01 HEV102EEU/01 HEV102EEU/02 HEV102EEU/03 HEV102EEU/04 HEV105EEU/01 HEV105EEU/02 HEV105EEU/03 HEV106EEU/01 HEV106EEU/02 HEV106EEU/03 HEV106EEU/04 HEV222E/01 HEV222E/02 HEV222E/03 HEV222E/04 HEV225E/01 HEV225E/02 HEV225E/03 HEV225E/04 HEV225E/05 HEV226E/01 HEV226E/02 HEV226E/03 HEV226E/04 HSN562N/01 HSN572DEU/01 HEN232A/03 HEN230A/01 HEN350C/02

  SIEMENS

  HE37020/03 HE48020/02 HE13520/01 HEN350C/01 HE54050/02 HE48021/02 HE20020/07 HL54023/01 HE48021EU/01 HE40520/01 HB37020/01 HE13540/02 HE38041/02 HL56023/01 HE37040/01 HE48021/03 HE37050/04 HE47020/01 HE49020/01 HE38021/05 HB37020/03 HE37020/01 HE13521/01 HE38022EU/01 HE20020/04 HE25161EU/01 HE38021/04 HE48E50/02 HB28060EU/01 HE25060/04 HE47042/01 HE25050/06 HE25050/03 HE38040/01 HE47052/01 HE37040/02 HE25060/01 HE20020/01 HE47051/03 HE25050/01 HB37020/04 HL66023/05 HE37060/03 HN26624/01 HN26623/01 HL55023DK/01 HE40551/01 HN16023/02 HN26023/02 HU26023/03 HS43023/02 HE40841/01 HE11042/01 HE13741/01 HS29023/02 HE40641/01 HN29023/02 HU28023/02 HL55023DK/02 HL55023NN/02 HE13821/01 HE11052/01 HE11521/01 HE13022/01 HE13851/01 HN17023/01 HN17023/02 HE40521/01 HE40541/01 HN16023/01 HL54624/01 HS24023/01 HL54623/01 HE40741/01 HL55223NN/01 HE11022/01 HU28024/01 HE40851/01 HN18023/02 HE13551/01 HN52023/02 HE13062/01 HS33023/01 HN50623/02 HE40621/01 HE11641/01 HL55023DK/03 HE13721/01 HE13042/01 HS33623/01 HN18023/01 HE11062/01 HS24023/02 HN26023/03 HE13541/01 HN50043/02 HN50023/01 HU26024/01 HN50623/01 HN50043/01 HN50023/02 HN29023/03 HN29023/01 HN26023/01 HE40821/01 HE40721/01 HE40751/01 HN26623/02 HN26624/02 HN31023/02 HB12020EU/01 HB12020EU/02 HB12020SK/01 HB12021EU/01 HB12021EU/02 HB12021SK/01 HB12021SK/02 HB12021SK/03 HB22020EU/01 HB22020EU/02 HB22021EU/01 HB22021EU/02 HB22060EU/01 HB22060EU/02 HB22061EU/01 HB22061EU/02 HB27020/01 HB27020/02 HB27020/03 HB27020/04 HB27020/05 HB27020EU/01 HB27020EU/02 HB27020SK/01 HB27040/01 HB27040/02 HB27040/03 HB27040/04 HB27050/01 HB27050/02 HB27050/03 HB27050/04 HB27060/01 HB27060/02 HB27060/03 HB27060/04 HB27060/05 HB28020EU/01 HB28020EU/02 HB28020EU/03 HB28020SK/01 HB28020SK/02 HB28040EU/01 HB28040EU/02 HB28040EU/03 HB28050EU/01 HB28050EU/02 HB28050EU/03 HB28050EU/04 HB28060EU/02 HB28060EU/03 HB33520EU/01 HB33520EU/02 HB33560EU/01 HB33560EU/02 HB34520FN/01 HB34520FN/02 HB34520IL/01 HB34520IL/02 HB34520IL/03 HB34540FN/01 HB34540FN/02 HB34550EU/01 HB34550EU/02 HB34550EU/03 HB34550IL/01 HB34550IL/02 HB34560EU/01 HB34560EU/02 HB34560IL/01 HB34560IL/02 HB49020FN/01 HB49020FN/02 HB49040FN/01 HB49040FN/02 HB49620FN/01 HB49620FN/02 HB49620FN/03 HB49640FN/01 HB49640FN/02 HB49640FN/03 HB53520FN/01 HB53520FN/02 HB53520FN/03 HB53520FN/04 HB53520FN/05 HB53520FN/06 HB53521FN/01 HB53540FN/01 HB53540FN/02 HB53540FN/03 HB53540FN/04 HB53540FN/05 HB53540FN/06 HB53541FN/01 HB53551FN/01 HB53560FN/01 HB53560FN/02 HB53560FN/03 HB53560FN/04 HB53561FN/01 HB55021FN/01 HB55021FN/02 HB55021FN/03 HB55021FN/04 HB55041FN/01 HB55041FN/02 HB55041FN/03 HB55041FN/04 HB55051FN/01 HB55051FN/02 HB55051FN/03 HB55061FN/01 HB55620FN/01 HB55620FN/02 HB55620FN/03 HB55620FN/04 HB55621FN/01 HB55640FN/01 HB55640FN/02 HB55640FN/03 HB55640FN/04 HB55660FN/01 HB55661FN/01 HB67020FF/01 HB67020FF/02 HB67020FF/03 HB67020FF/04 HB67040FF/01 HB67040FF/02 HB67040FF/03 HB67040FF/04 HB67060FF/01 HE11520/01 HE11520/02 HE11540/01 HE11540/02 HE11541/01 HE11620/01 HE11620/02 HE11621/01 HE11640/01 HE11640/02 HE13052/01 HE13520/02 HE13540/01 HE13620/01 HE13620/02 HE13621/01 HE13640/01 HE13640/02 HE13641/01 HE13651/01 HE13751/01 HE13820AA/01 HE13840AA/01 HE13841/01 HE14020/01 HE14020/02 HE14020/03 HE14020/04 HE14020SK/01 HE14020SK/02 HE14020SK/03 HE14040/01 HE14040/02 HE14040/03 HE14040/04 HE14060/01 HE14060/02 HE14060/03 HE14060/04 HE15020/01 HE15020/02 HE15020/03 HE15020/04 HE15040/01 HE15040/02 HE15040/03 HE15040/04 HE15050/01 HE15050/02 HE15050/03 HE15050/04 HE15050/05 HE15060/01 HE15060/02 HE15060/03 HE15060/04 HE16020/01 HE16020/02 HE16020/03 HE16020SK/01 HE16020SK/02 HE16020SK/03 HE16040/01 HE16040/02 HE16040/03 HE16050/01 HE16050/02 HE16050/03 HE16050/04 HE16060/01 HE16060/02 HE16060/03 HE20020/02 HE20020/03 HE20020/05 HE20020/06 HE20020/08 HE20020/09 HE20040/01 HE20040/02 HE20040/03 HE20040/04 HE20040/05 HE20040/06 HE20040/07 HE20050/01 HE20050/02 HE20050/03 HE20050/04 HE20060/01 HE20060/02 HE20060/03 HE20060/04 HE20060/05 HE20130/01 HE20130/02 HE20130/03 HE20130/04 HE20130/05 HE20131/01 HE20131/02 HE20131/03 HE20131/04 HE20150/01 HE20150/02 HE20150/03 HE20150/04 HE20150/05 HE20160/01 HE20160/02 HE20160/03 HE20160/04 HE20160/05 HE24020/01 HE24020/02 HE24040/01 HE24040/02 HE25020/01 HE25020/02 HE25020/03 HE25020/04 HE25020DK/01 HE25020DK/02 HE25020DK/03 HE25020DK/04 HE25020SK/01 HE25020SK/02 HE25020SK/03 HE25021/01 HE25021SK/01 HE25040/01 HE25040/02 HE25040/03 HE25040/04 HE25041/01 HE25050/02 HE25050/04 HE25050/05 HE25050DK/01 HE25050DK/02 HE25050DK/03 HE25050DK/04 HE25050DK/05 HE25050DK/06 HE25051/01 HE25060/02 HE25060/03 HE25061/01 HE25080/01 HE25080/02 HE25081/01 HE25120EU/01 HE25120EU/02 HE25120EU/03 HE25120SK/01 HE25121EU/01 HE25121SK/01 HE25141EU/01 HE25151EU/01 HE25181EU/01 HE40520/02 HE40520/03 HE40540/01 HE40540/02 HE40540/03 HE40620/01 HE40620/02 HE40620/03 HE40640/01 HE40640/02 HE40640/03 HE40651/01 HE40820AA/01 HE40840AA/01 HE41020/01 HE41020/02 HE41021/01 HE41040/01 HE41040/02 HE41041/01 HE41051/01 HE41051/02 HE41060/01 HE41060/02 HE41061/01 HE41120/01 HE41140/01 HE41150/01 HE41160/01 HE50520/01 HE50540/01 HE50550/01 HE50620/01 HE50640/01 HE50650/01 HE54020/01 HE54020/02 HE54020/03 HE54020/04 HE54020/05 HE54021/01 HE54040/01 HE54040/02 HE54040/03 HE54040/04 HE54040/05 HE54041/01 HE54050/01 HE54051/01 HE54060/01 HE54061/01 HE56020/01 HE56021/01 HE56040/01 HE56041/01 HE56050/01 HE56050/02 HE56051/01 HE56060/01 HE56061/01 HE56080/01 HE56081/01 HK14220EU/01 HK14220EU/02 HK14220EU/03 HK14220EU/04 HK14250EU/01 HK14250EU/02 HK14250EU/03 HK14250EU/04 HK14250EU/05 HK14260EU/01 HK14260EU/02 HK14260EU/03 HK14260EU/04 HK25220/01 HK25220/02 HK25220/03 HK25220/04 HK25240/01 HK25240/02 HK25240/03 HK25240/04 HK25250/01 HK25250/02 HK25250/03 HK25250/04 HK25250/05 HK25260/01 HK25260/02 HK25260/03 HK25260/04 HL54023DK/01 HL55023NN/01 HL55223NN/02 HL55223NN/03 HL56223EU/01 HL57223EU/01 HN52023/01 HN55023/01 HN55023/02 HS29023/01 HS43023/01 HU26023/01 HU26023/02 HU28023/01 HU33023/01 HB37040/02 HE38021/03

  NEFF

  F1662W0/02 F1622W0/01 F1642W0/01 F1622W0/02 F1662W0/01 B1341B1FG/03 B1341N1FG/03 B1341S1FG/03 B1341W1FG/03 B1361N0FG/01 B1361S0FG/01 B1361W0FG/01 B1341B0FG/01 B1341B0FG/02 B1341B1FG/01 B1341B1FG/02 B1341N0FG/01 B1341N0FG/02 B1341N1FG/01 B1341N1FG/02 B1341S0FG/01 B1341S0FG/02 B1341S1FG/01 B1341S1FG/02 B1341W0FG/01 B1341W0FG/02 B1341W1FG/01 B1341W1FG/02

  KUPPERSBUSCH

  HSNKBA1/01 HSNKBA2/01 HSNKBA3/01 HSSKBA1/01 HSSKBA2/01

  00296272,00210279,10102010,00208490,WA239,00212622,00212578,00212637,00296313,00210281,212622,208490,210279,212578,212637,296272,296313,210281
  Δε βρήκατε αυτό που αναζητήσατε? Επικοινωνήστε μαζί μας!
  The company strengthened to modernize under the OP "Digital Convergence" and the Regional Operational Program of Attica

  CONSTANTINOS MARAKOS & CO, GENERAL PARTNERSHIP Fidipidou 1 Str. P.O. 124 61 Chaidari, Athens P: +30 21 0581 3400 - F: +30 21 0581 3401 | e-mail contacts: info@homefix.gr