Υποδοχή σακούλας σκούπας Bosch - Siemens Sphera

0,00
 • Ζητήστε μας Διασκόρπιση!Προσθηκη στις συσκευές μου!

  Bag frame

  Code 098800110
  Availability

  In Stock

  Local Shop Price: 6,76€
  Win 20%
  Price (With V.A.T.)5,40€
  Add to cart
  Details
  Compared Features
  Models
  Special codes
  Reviews
  Ask a question

  BOSCH

  BSA2700/05 BSA2602/02 BSD3020/06 BSD3030/06 BSGL2MOVE3/09 BSA3100/06 BSA3200/06 BSGL2MOVE2/09 BSA2322/05 BSD2800/05 BSD3081/09 BSG42500/06 BSD2600/07 BSA2222/02 BSA2200/02 BSA3100RU/09 BSA3083/09 BSGL2MOVE1/09 BSA2100/02 BSA3100/05 BSG42000/06 BSA2200/05 BSA2800/05 BSA2322/02 BSA2453/05 BSD2883/09 BSA2200/04 BSA2200EU/02 BSA1000/02 BSA1101/02 BSA2090/02 BSA2190/02 BSA2012/02 BSA2100AU/02 BSA2110AU/02 BSA2290/02 BSA2200MX/02 BSA2222GB/02 BSA2246/02 BSA1100/02 BSA2000/01 BSA2000/02 BSA2000CH/01 BSA2000CH/02 BSA2000GB/02 BSA2001/01 BSA2001/02 BSA2002/02 BSA2010/02 BSA2100/01 BSA2100CH/01 BSA2100CH/02 BSA2100GB/02 BSA2100TC/02 BSA2102/02 BSA2102EU/02 BSA2110/02 BSA2120GB/02 BSA2122/02 BSA2200GB/02 BSA2201/02 BSA2222CH/02 BSA2225/02 BSA2834/05 BSA3133/05 BSA3010/05 BSA2893/05 BSA2893/02 BSA2401/02 BSA2834/02 BSA2493/02 BSA2695/02 BSA2602/05 BSA2595/05 BSA2595/02 BSA2502GB/05 BSA2502GB/02 BSA2835/05 BSA2492/05 BSA2492/03 BSA2454/05 BSA2454/02 BSA2453/02 BSA2446/02 BSA2425/02 BSA2421/02 BSA2410/05 BSA2833/05 BSA2833/02 BSA2822GB/05 BSA2822GB/02 BSA2822CH/05 BSA2822CH/02 BSA2822/05 BSA2822/02 BSA2695/05 BSA2810/02 BSA2700/02 BSA2800/02 BSA2796/05 BSA2796/02 BSA2791/05 BSA2791/02 BSA2754/02 BSA2733/05 BSA2710/05 BSA2710/02 BSA2810/05 BSG41800/05 BSA2410/02 BSA2213/02 BSA2211/02 BSA2202GB/02 BSA2202/05 BSA2202/02 BSA2192/02 BSA2190/05 BSA2100UC/05 BSA2100UC/02 BSA2100TC/05 BSA2292/02 BSA2313/05 BSA2313/02 BSA2312/05 BSA2312/02 BSA2311/05 BSA2311/02 BSA2302/05 BSA2302/02 BSA2213/05 BSA2292/05 BSA2291/02 BSA2290/05 BSA2293/02 BSA1000/03 BSA1100/05 BSA2100/05 BSA2012/03 BSA2010/05 BSA2010/03 BSA100KA/05 BSA2000/05 BSA2000/03 BSA1101/05 BSA1100CH/02 BSA2100UC/06 BSA2101UC/06 BSA2453/06 BSA2602/06 BSA2733/06 BSA2800IL/05 BSA2801/06 BSA2810/06 BSA2822CH/06 BSA2882/06 BSA2882/09 BSA3000RU/09 BSA3010/06 BSA3025RU/09 BSA3125RU/09 BSA3280GB/09 BSA52000/06 BSD2202/05 BSD2311/05 BSD2312/05 BSD2313/05 BSD2322/05 BSD2501/05 BSD2501/07 BSD2600/06 BSD2601/05 BSD2601/07 BSD2710/05 BSD2800RU/06 BSD2805/06 BSD2810/06 BSD2822/06 BSD2880/06 BSD2880/09 BSD2883/08 BSD3000RU/06 BSD3025RU/06 BSD3080/09 BSD3083/09 BSD3220/06 BSG41700GB/05 BSG42402/06 BSGL2MOVE4/09 BSGMOVE1GB/09 BSGMOVE3GB/09 BSA100KA/06 BSA2100UC/10 BSA2101UC/10 BSA2453/09 BSA2501/05 BSA2600/05 BSA2601/05 BSA2800RU/09 BSA2801/10 BSA2822/06 BSA2835/06 BSA2882/08 BSA3022/09 BSA3510/06 BSA52000/10 BSD2202/06 BSD2311/06 BSD2312/06 BSD2313/06 BSD2322/06 BSD2501/06 BSD2600/05 BSD2601/06 BSD2700RU/06 BSD2710/06 BSD2800/06 BSD2802/06 BSD2810/05 BSD2820/06 BSD2833/06 BSD2880/08 BSD2883/06 BSD3200GB/06 BSG41700GB/06 BSG41800/06 BSG42000/05 BSG42000GB/06 BSGMOVE2GB/09 BSA3081/09 BSD3022/06 BSD3025/06 BSGL2MOV21/09 BSGL2MOV22/09 BSGL2MOV30/09 BSGL2MOV31/09 BSGL2MOVE9/09 BSGMOVE1CH/09 BSA2680/09 BSA3180/09 BSB2080/09 BSB2081/09 BSB2180/09 BSB2884/09 BSB2982/09 BSD3020/12 BSD3022/12 BSD3025/12 BSD3081/13 BSD3081GB/09 BSD3081GB/13 BSD3180/09 BSGL2MOV30/11 BSGL2MOV31/11 BSA2250/02 BSA2250CH/02 BSA2251/02 BSA2300CH/02 BSA2400GB/02 BSA2300/02 BSA2888GB/02 BSA2888/02 BSA2880GB/05 BSA2880/05 BSA2877/05 BSA2877/02 BSA2600GB/02 BSA2510GB/02 BSA2510CH/02 BSA2510/02 BSA2500/02 BSA2451/02 BSA2500/05 BSA2800GB/05 BSA2825GB/05 BSA2825GB/02 BSA2823/05 BSA2823/02 BSA2800GB/02 BSA2250CH/05 BSA2877/06 BSA2880GB/06 BSD2800GB/05 BSD3023/06 BSG41880GB/05 BSGL2MOVE6/09 BSGL2MOVE8/09 BSA2823/06 BSA2877/09 BSA2880GB/09 BSA2885/05 BSD2800GB/06 BSD3023GB/06 BSD3300/06 BSGL2MOVE5/09 BSGL2MOVE7/09 BSA2885/06 BSA3030/09 BSGL2MOV23/09 BSGL2MOV24/09 BSA2822CH/09 BSAB112/09 BSAC110/09 BSD3030/09 BSD3030/12 BSD3030/13 BSD3300GB/06 BSGL2MOVE/09 BSA2200UC/05 BSA2200UC/02 BSA2222UC/05 BSA2222UC/02 BSA1115UC/05 BSA1115UC/02 BSA2200UC/06 BSA2222UC/06

  SIEMENS

  VS51A22/02 VS53B10/02 VS51A20/02 VS59E20/06 VS04G1710/06 VS50A30/05 VS53B21/02 VS51B22/02 VS04G2301/06 VS52A20/02 VS59E22/06 VS55A80/05 VS55A28/02 VS55B25/02 VS04G2100/06 VS57E20/06 VS57B00/05 VS51B12/02 VS55A00/05 VS04G2000/06 VS52A21/02 VS04B100/06 VS04B100/13 VS5C100/09 VS5C101/09 VS50A10/02 VS50A20/01 VS50A20/02 VS50A20GB/02 VS50A21/01 VS50A21/02 VS50A30/02 VS50A90/02 VS50XS240/02 VS51A10/02 VS51A11/02 VS51A12/02 VS51A20/01 VS51A20CH/02 VS51A21/02 VS51A21EU/02 VS51A22CH/02 VS51A22GB/02 VS51A90/02 VS51A91/02 VS51XM300/02 VS52A20AU/02 VS52A20CH/02 VS52A20EU/02 VS52A20GB/02 VS52A22/02 VS52A25/02 VS52A26/02 VS52A27/02 VS52A30/02 VS52A46/02 VS52A90/02 VS52XL370/02 VS53A20/02 VS53A21/02 VS53A22/02 VS53A46/02 VS51B22/05 VS51B21/05 VS51B21/02 VS51B12/05 VS51A92/05 VS51A92/03 VS51A91/05 VS52A20GB/05 VS52A20/05 VS52A20/04 VS52A10/05 VS52A10/02 VS52A02/02 VS52A02/05 VS51A24/02 VS51A22IL/02 VS51A90/05 VS51A12CH/02 VS54B20/05 VS55A75/05 VS55A75/02 VS55A55/05 VS55A55/02 VS55A35/05 VS55A31/05 VS55A31/02 VS55A28/05 VS55A88/02 VS54B20/02 VS54B00/05 VS54B00/02 VS54A96/05 VS54A96/02 VS54A95/05 VS54A95/02 VS54A33/05 VS54A02/05 VS54A01/05 VS54A00/05 VS55A00/02 VS57A20/05 VS55A81/05 VS57A03/05 VS55B75/05 VS55B75/02 VS55B25/05 VS55B00/05 VS55B00/02 VS55A88/05 VS52A90/05 VS54A00/02 VS52B46/02 VS52B25/02 VS52B21GB/02 VS52B21/02 VS52B20CH/02 VS52B12/05 VS52B12/02 VS52B11/05 VS52B11/02 VS53A00/02 VS52A95/02 VS53A00/05 VS52A28/02 VS52A25IL/02 VS52A24GB/02 VS52A24CH/02 VS52A24/02 VS52A95/05 VS53B21/05 VS52XL370/04 VS53B91/02 VS53B20/02 VS53B10GB/02 VS53A03/05 VS53A01/05 VS53A01/02 VS50XS240/03 VS50A90/03 VS50A30/03 VS50A21/03 VS50A20GB/03 VS50A20/03 VS04G1600/05 VS04G2100/05 VS04G2000/05 VS04G180CH/05 VS04G1800/05 VS04G1780/05 VS04G1710/05 VS04G2001/06 VS04G2080/08 VS04G2081/08 VS04G2300/06 VS04G2400/06 VS52D11/06 VS52D12/06 VS53A03/06 VS53B21/06 VS53E00/06 VS54A00CH/05 VS54A01/06 VS54A02/06 VS54A33/06 VS54E00/05 VS54E00CH/05 VS54E01/05 VS55A01/06 VS55A20/06 VS55A81/06 VS55A85/05 VS55B75/06 VS55D00/06 VS55E00/06 VS55E20/06 VS57A01/10 VS57A20/06 VS57A44RU/06 VS57A80/06 VS57A80/09 VS57A81/08 VS57A82/06 VS57A83/06 VS57A83/09 VS57B00/06 VS57E81/08 VS59A10/05 VS59A29/06 VS5A2302/09 VS5E2312/06 VS04G170GB/05 VS04G1780/06 VS04G1800/06 VS04G188GB/05 VS04G2080/06 VS04G2081/06 VS04G2200/06 VS52A20/06 VS52D11/05 VS52D12/05 VS53B21/09 VS53E00/05 VS54B00/06 VS54E00/06 VS54E00CH/06 VS54E01/06 VS55A01/10 VS55A88/06 VS55B25/06 VS55D00/05 VS55E00/05 VS55E00RU/06 VS57A80/08 VS57A81/06 VS57A82/09 VS57A83/08 VS57E00RU/06 VS57E81/06 VS57E81/09 VS59A10/06 VS59A30/06 VS5A1466/09 VS5A2522/06 VS5E2412/06 VS04G2502/06 VS50A20/05 VS50A20GB/05 VS50A21/05 VS59A22/06 VS55A21/06 VS55A89/05 VS55A89/02 VS55A82/06 VS55A82/08 VS55A82/09 VS55A89/06 VS55E81/06 VS55E81/08 VS55E81/09 VS57A81/09 VS59E80/06 VS59E80/08 VS59E80/09 VS5KA00/06 BSM100(00) VS52A23/02

  KARCHER

  VS5KC02/06 VS5KC02CH/06 VS5KC03/06 VS5KC03CH/06 VS5KC02AU/06 VS5KC02GB/06 VS5KC03AU/06 VS5KC03GB/06

  Also you may be interested
  Αρωματικό Σκούπας με άρωμα λεβάντας 10 τεμαχίων Wpro

  Lavender Vacuum Cleaner Deodoriser Wpro Pack of 10

  Price (With V.A.T.)5,90€
  Add to cart
  Αρωματικό Σκούπας με άρωμα λεμόνι 5 τεμάχια Wpro

  Lemon Vacuum Cleaner Deodoriser Wpro Pack of 5

  Price (With V.A.T.)6,28€
  Add to cart
  00265421,61802011,95506404,61802011Κ
  Δε βρήκατε αυτό που αναζητήσατε? Επικοινωνήστε μαζί μας!
  The company strengthened to modernize under the OP "Digital Convergence" and the Regional Operational Program of Attica

  CONSTANTINOS MARAKOS & CO, GENERAL PARTNERSHIP Fidipidou 1 Str. P.O. 124 61 Chaidari, Athens P: +30 21 0581 3400 - F: +30 21 0581 3401 | e-mail contacts: info@homefix.gr